1. Tên dự án đầu tư: Dự án  Bãi xe vận tải hành khách và hàng hóa khu vực cửa khẩu Trucking.

2. Nhà đầu tư: Công ty cổ phần dịch vụ Trucking.

Số chứng nhận đầu tư: 14121000xxx cấp ngày 28/1/2010

3. Quy mô dự án: Xây dựng bãi đỗ xe diện tích: 11.000 m2

- Xây dựng 01 kho chứa hàng diện tích: 1.040 m2

- Xây dựng 01 kho lạnh công suất 30 tấn hàng

- Xây dựng nhà văn phòng ( 2 tầng), kiêm bảo vệ diện tích sàn: 423 m2

- Khu liên hợp dịch vụ, nhà nghỉ (4 tầng),  diện tích sàn: 1.020 m2

- Xây dựng nhà hàng và dịch vụ tổng hợp diện tích: 800 m2

- Trạm sửa chữa bảo dưỡng ô tô diện tích: 525 m2

- Xây dựng hệ thống đường giao thông khu vực: 3.000 m2

4. Địa điểm thực hiện dự án: Tại tiểu khu P4, (quy hoạch bãi xe có dung lượng 200 xe) xác định tại Quy hoạch điều chỉnh mở rộng cửa khẩu Trucking đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 16/11/2006. Diện tích khu đất theo quy hoạch là 16.400 m2, vị trí cụ thể của lô đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất như sau:

- Phía Nam giáp lô đất ở C19

- Phía Đông giáp lô đất  CC19

- Phía Tây giáp lô đất CC 20

- Phía Bắc giáp trục giao thông chính

5. Tổng mức đầu tư: 24.060.000.000 đồng

6. Nguồn vốn thực hiện dự án: vốn tự có, vốn huy động đối tác và vốn vay ngân hàng.

7. Thời gian hoạt động của dự án50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án: 16 tháng.

9. Tình trạng của dự án: Dự án đang xây dựng cơ sở hạ tầng

Bình luận

Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!