Ngoài những dịch vụ truyền thống tạo nên thương hiệu Trucking, dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu hàng hoá của công ty giúp khách hàng có đầu vào minh bạch (đầy đủ chứng từ xuất nhập khẩu và hóa đơn) với giá thành phải chăng thuận lợi cho quá trình kinh doanh và phát triển của Khách hàng. - Máy móc, thiết…